Mikyho dětská skupina 

OSTOPOVICKÁ

Projekt Vybudování a provoz Mikyho dětské skupiny - Ostopovická je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Navazuje na Mikrojesličky Jednorožci. Během prázdnin 2022 proběhly stavební úpravy prostor, které plně odpovídají požadavkům pro dětskou skupinu.
PROVOZOVATEL:  Zařízení spadá pod Mikyho dětskou skupinu, Práčata 431/33 Brno - Bosonohy, Mgr. Martina Okáčová, tel.: 777 561 360, info@umikyho.cz


Zahájení od 31. 10. 2022.
Provozní doba 8.00 - 15.00 hod.
Kapacita zařízení - 12 dětí 
Adresa: CVČ BOSA, Ostopovická 29, Brno Bosonohy, 642 00

Přihlášky: 

Mgr. Martina Okáčová, tel.: 777 561 360, info@umikyho.czCENÍK

dva dny dopoledne ..... 3400,-   / celý den 3.900,-

tři dny dopoledne ..... 4040,- / celý den   4500,-

čtyři dny dopoledne ..... 4500,- / celý den 4.900,-

celý týden dopoledne ..... 4.900,-  / celý den  5400,-


stravné dopoledne .... 70,-   / celý den 85,-
Co je dětská skupina?

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte.

V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.


Školkovné lze uplatnit jako slevu na dani.

Stravné hradí rodiče.Strava:dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka, pitný režim, čerstvé ovoce a zelenina.

Nabízíme:

  • kvalifikovaný, vzdělaný personál s praxí a zkušenostmi
  • rodinné a přátelské prostředí
  • individuální přístup
  • malý kolektiv dětí (max. 12 ve třídě) a dostatek personálu (max. 6 dětí na jednu učitelku)
  • rozmanitý program (výtvarná, pohybová, hudební, dramatická, rozumová a řečová složka výchovy je vždy zastoupena)
  • práce ve skupinkách
  • rozvoj samostatnosti

Naše školka nabízí pro Vaše děti příjemné a přátelské prostředí s maximální péčí. Každodenní pobyt na čerstvém vzduchu je naší prioritou. Díky malému kolektivu máme možnost se opravdu dětem věnovat a pomoci jim, aby se spoustu věcí naučily samy. Využíváme vlastní zahradu kde je trampolína, pískoviště a houpačky. Také tělocvičnu, se sportovním vybavením.

Při "výuce" klademe důraz na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň vedeme děti ke spolupráci a interakci v kolektivu formou specifických činností (výtvarné, poznávací, rozumové, pohybové a hudební).​